Bridge for Mental Health Series – Part 5

Săptămână 1

Septembrie a sosit iar noi, Paula, Agi şi Mela, am aterizat în Hugarafl, entuziasmate şi pregătite să absorbim ca un burete tot ce ne oferă organizația. Colegii care au venit în iunie ne-au trimis cu un bagaj substanțial de cunoştințe, însă acest fapt nu a egalat experiența de a fi aici, prezent. Pe scurt, am fost impresionate de filozofia lor de lucru care îi ajută pe membri să îşi confrunte şi depăşească problemele de sănătate mentală.

Ȋn această săptămȃnă am “gustat” din mai multe sesiuni care se susțin aici de obicei, cum ar fi cele de Empowerment, de Recovery, şi, de asemenea, Young Minds. Am descoperit în aceste întȃlniri o atitudine de acceptare a celuilalt, libertatea de a vorbi deschis şi de a-ți expune vulnerabilitatea fără să primeşti respingere sau comentarii răutăcioase. Chiar dacă drumurile parcurse de membri nu sunt similare, sentimentul că nu eşti singur este o adevarată hrană pentru inimă. Acest sentiment nu se regăseşte doar în aceste sesiuni, ci reflectă întregul mediu creat de organizație, sau mai bine spus, comunitate.

Săptămȃna de muncă se termină cu puțină muzică. Patru membri din comunitate ne-au încȃntat cu instrumentele lor muzicale -chitară, bas- într-un jam session, transmițȃnd o vibrație melodică prin toate camerele. A fost în tandem cu energia noastră, care încet se materializa în idei pentru proiecte viitoare care sperăm că vor face o diferență pentru persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate mentală în Romȃnia.

“But I see your true colours/ Shining Through/I see your true colours/And this is why I love you.” Yes, indeed.

 


Week 1

September came and we, Paula, Agi and Mela, landed in Hugarafl excited and eager to absorb everything this organization has to offer. Our colleagues that came here in June send us with a substantial luggage of knowledge but this didn’t match the experience of being here, present. In short, we were impressed with their working philosophy that helps the members to confront and overcome their mental health problems.

In this week we had a taste of the several sessions they usually hold, such as Empowerment, Recovery, as well as Young Mind Sessions. What I found in these meetings is acceptance of each other, the freedom to speak openly and expose your vulnerability without getting rejection or snarky comments. Even if the members’ recovery paths are not the same, the warm feeling that you are not alone is nourishment to your heart. This feeling is not limited to these sessions, but it reflects the whole environment created in this organization, or better I say, community.

The work week ended with music. Four member of this community delighted us with their instruments – guitars, bass- in a jam session, sending a melodic vibration through all the rooms. It was in tandem with our energy that slowly materialized in ideas on future projects that hopefully will make a difference for the people struggling with mental health problems in Romania.

“But I see your true colours/ Shining Through/I see your true colours/And this is why I love you.” Yes, indeed.

Melania Moldovan

Ultimele articole