Bridge for Mental Health Series – Part 8

În ultima săptămână islandeză provocarea cea mai mare a fost să ne obișnuim cu gândul că plecăm. Ca să ne fie mai ușor, am început-o și am terminat-o în stil românesc: cu joc, râsete, voie bună și mâncare.

Luni le-am arătat prietenilor noștri din Hugarafl că puterea poate să vină și din spontaneitate, creativitate și încrederea de a-ți da voie să te joci, să râzi, să faci greșeli și să râzi din nou. Ne-am deschis unii față de alții și am creat împreună povești și mașinării fantastice în ultimul atelier pe care l-am dăruit în această lună.

În continuarea săptămânii, am fost surprinși de bogăția experienței umane și am învățat că de oricâte ori am discuta despre același subiect, mereu descoperim ceva ce nu a mai fost spus înainte. Am schimbat noi idei cu tinerii din organizație și localnicii de pe stradă și am deschis noi cutiuțe ale sufletului ființei noastre vulnerabile.

Ne-am făcut bagajul de idei și inspirație pe care îl luăm cu noi acasă, iar în ultima zi am invitat toți oamenii care ne-au primit cu drag în Hugarafl la un prânz comun, pregătit cu toată inima. Ne-am umplut de bucurie văzând bucătăria aglomerată, am primit cadouri făcute cu răbdare de mâini iscusite și ne-am luat rămas bun pe muzica lui Johnny Cash, la concertul din sufragerie.

Am vrut să luăm cât mai mult din lumea islandeză înainte să plecăm, așa că și seara ne-am petrecut-o cu concert, la invitația gazdei noastre, toboșarul trupei islandeze Godchilla.

Sâmbătă dimineața am pornit către aeroport, de unde ne-am luat zborul cu o întârziere de două ore. Am simțit că și Islanda vrea să ne întoarcă din drum…

 


In our last Icelandic week, the greatest challenge was getting used to the idea that we are leaving. To make it easier, we started and ended it Romanian style: with play, laughter, good spirit and food.

On Monday we showed our friends in Hugarafl that power can also come from spontaneity, creativity, and the confidence of allowing yourself to play, laugh, make mistakes, then laugh again. We opened ourselves to the others and together we created stories and fantastic machineries in the last workshop we offered this month.

Going on with the week, we were surprised by the richness of the human experience and learned that however many times we discuss on the same topic, we always discover something that was not said before. We exchanged ideas with the young people in the organization and the locals on the street and we opened new boxes of our vulnerable souls.

We packed our bags with ideas and inspiration to take back home and in the last day we invited everybody who welcomed us in Hugarafl to have lunch with us, a lunch that we prepared with all our heart. We were filled with joy seeing the crowded kitchen, we received gifts patiently made by hardworking hands and we said goodbye on the music of Johnny Cash, at the living room concert.

We wanted to take as much as we can from the Icelandic world before we leave, so the evening we also spent with concert, following the invitation of our host, drummer of the Icelandic band Godchilla.

On Saturday morning we set off for the airport, where our plane took off with a two hours delay. We felt Iceland too wants to turn us around…

Paula Nuțaș

Ultimele articole