Disciplinarea verbală dură

Într-un studiu recent, Wang și Kenny (2013) au investigat impactul pe care îl are folosirea de către părinți a disciplinării verbale dure asupra dezvoltării adolescenților. Aceasta este o strategie disciplinară specifică folosită de părinte după ce copilul a avut un comportament neadecvat și se caracterizează prin: a) intimidare verbală (țipat la copil), b) vulgaritate (înjurături adresate copilului) și c) umilire (numirea copilului prost, leneș sau altceva similar).

Cercetarea a inclus 976 de familii alcătuite din doi părinți și copii lor, iar datele s-au colectat atunci când copii erau pe clasa a șaptea – având vârsta de aproximativ 13 ani – și peste un an, când erau pe clasa a opta – având vârsta de aproximativ 14 ani. Ceea ce s-a descoperit a fost faptul că folosirea unei astfel de metode de educare nu a ameliorat manifestarea problemelor comportamentale ale adolescentului, ci le-a amplificat, ducând și la apariția simptomelor depresive. Acest rezultat s-a observat chiar și în cazul unei relații parentale caracterizată prin căldură și iubire.

Adolescenții interpretează o astfel de strategie disciplinară ca fiind o dovadă a ostilității și respingerii parentale, fapt ce poate duce la o percepție ostilă referitoare la relația părinte-copil. Această viziune asupra relației contribuie la creșterea implicării copilului în comportamente problematice. De asemenea, în perioada de adolescență se dezvoltă identitatea, iar insultele și criticile parentale pot interfera negativ cu acest proces și pot duce la apariția unei viziuni negative despre propria persoană.

Atunci când adolescenții au comportamente problematice, precum faptul că fură din magazine, își minte părinții, se implică în bătăi sau este neascultător la școală, este indicat ca părinții să discute cu aceștia atât despre standardele comportamentale acceptate, cât și despre consecințele încălcării lor.

Sursa: Wang, M. T., & Kenny, S. (2013). Longitudinal Links Between Fathers’ and Mothers’ Harsh Verbal Discipline and Adolescents’ Conduct Problems and Depressive Symptoms. Child development.

 

Material realizat de Iulia Man, voluntară Minte Forte