INSTRUMENTE DE LUCRU CU TINERI

Minte Forte pune la dispoziția persoanelor care lucrează în domeniul educației, psihologiei și sănătății mintale, câteva manuale și broșuri create de către membrii echipei de-a lungul timpului și în cadrul a diferite proiecte. Acestea conțin metode de educație non-formală care abordează teme referitoare la relații sociale, emoții, identitate personală, reziliență și altele, pentru copii, adolescenți și adulți.

StArt With Your Mind

Un proiect de tip Serviciu European de Voluntariat (European Volonteering Service), finanțat prin programul Erasmus+, care a avut ca și scop îmbinarea artelelor şi a psihologiei în vederea dezvoltării personale şi profesionale a patru voluntari internaţionali din Franţa, Marea Britanie, Austria și Slovenia și a copiilor, adolescenților și adulților din comunitatea locală. Prezenta broșură reprezintă rezultatul eforturilor echipei sub forma unei colecții de activități și metode bazate pe artă și educație non-formală.

The Non-Formal Road to Mental Health

Broșurile au fost create în două ediții ale cursului internațional de formare The Non-Formal Road to Mental Health, finanțate prin programul Erasmus+. Ambele ediții s-au adresat educatorilor și lucrătorilor de tineret care promovează sau sunt interesați să promoveze sănătatea mintală în comunitățile lor.

Bridge for Mental Health (2018-2019)

Un proiect de parteneriat strategic între asociațiile Hugarafl din Islanda și Minte Forte din România. Construit ca o cercetare experiențială, scopul principal al proiectului a fost de a învăța și testa practici de împuternicire a tinerilor cu probleme de sănătate mintală pentru propria recuperare (schimbul dinspre Hugarafl spre Minte Forte) și practici de prevenție prin evenimente educaționale publice pe teme din sănătate mintală (dinspre Minte Forte spre Hugarafl).

Highway to Mental Health (2019-2022)

Un parteneriat strategic desfășurat în perioada septembrie 2019 - august 2022, între România, Islanda, Polonia și Spania și finanțat prin programul Erasmus+. Proiectul și-a propus să dezvolte un model de lucru pentru reziliența emoțională și, în baza acestuia, instrumente pentru construirea rezilienței tinerilor. Toate acestea s-au întâlnit într-un manual pe care îl punem la dispoziție oricui are interes să lucreze cu tinerii pe acest subiect. De asemenea, după structura manualului, echipa de proiect a creat o platformă educațională cu exerciții pentru dezvoltarea rezilienței, de această dată adresate direct tinerilor. Platforma va fi disponibilă în curând, gratuit.

Strong Young Minds (2016-2018)

Un parteneriat strategic desfășurat în perioada 2016-2018, între România, Spania, Islanda și Portugalia, finanțat prin programul Erasmus+ și dedicat profesorilor și persoanelor care lucrează cu adolescenți. Proiectul și-a propus să dezvolte instrumente pentru creșterea competențelor socio-emoționale în rândul adolescenților, instrumente adaptate însă contextului școlar pentru a putea fi folosite de către profesori în cadrul orelor de dirigenție - ex. activitățile durează maxim 50 de min, pot fi desfășurate cu grupuri mari de elevi. Toate activitățile se regăsesc în manualul atașat. De asemenea, în urma proiectului a rezultat un joc de societate ce dezvoltă elemente de identitate ale adolescenților. Mai multe informații despre proiect puteți găsi pe site-ul dedicat acestuia (https://strongyoungminds.info/) , iar jocul de societate îl puteți împrumuta de la sediul asociației noastre.

Școli fără Ziduri