Stepping Stones – primul rezultat

For the english version scroll below

Ghidul vizual e gata!

Anul trecut am lucrat cu pasiune și entuziasm la primul rezultat al proiectului „Stepping Stones”: ghidul vizual.

Suntem foarte fericiți că e gata!

Ghidul vizual este destinat persoanelor aflate în proces de recuperare, rudelor și apropiaților acestora. A fost creat intenționat non-verbal, deoarece mulți oameni se identifică mai mult cu „limbajul” non-verbal decât cu limbajul vorbit sau scris.

Deci, dacă dorești să ai o înțelegere intuitivă despre recuperare, bazată pe experiența trăită, poți citi și privi ghidul nostru vizual. Acesta acoperă teme precum: echilibrarea, drumul accidentat al recuperării, dar și cât de important este să ai o echipă de susținere și cum să îți gestionezi resursele.

Aceste teme au fost extrase din experiențele oamenilor din diverse organizații implicate în acest proiect. O să îți spunem câteva cuvinte despre procesul de creație.

Am început prin colectarea experiențelor noastre și ale membrilor organizațiilor noastre. Am făcut acest lucru în grupuri de discuții. Membrii grupurilor de discuții au ei înșiși experiență în procesul de recuperare. Am discutat despre recuperare, despre ceea ce ne-a ajutat și despre ceea ce nu ne-a susținut în procesul de recuperare. Grupurile au fost foarte deosebite și ne-au inspirat mult. De asemenea, am discutat despre cum ar trebui să arate ghidul vizual.

În cadrul primei noastre întâlniri transnaționale în Italia, am adunat toate rezultatele și am creat un cadru pentru ghidul vizual.

Am discutat despre culori, formă, teme etc. și am ales un artist. Artistul nostru ales a fost Ron Verbrugge, un artist renumit în Olanda, pensionat dar încă activ în anumite proiecte. Am fost foarte încântați că a dorit să se alăture acestui proiect.

I-am creat descrieri, iar el ne-a furnizat ilustrații simpatice. Am întrebat grupurile de discuții despre părerea lor cu privire la ilustrații. De asemenea, am scris texte pentru a oferi mai multă claritate în ceea ce privește sensul ilustrațiilor.

Versiunea de proiect a ghidului vizual a fost prezentată unui grup pilot de persoane cu experiență în recuperare. Feedback-ul lor a fost folosit pentru a finaliza ghidul vizual.

Designul grafic a fost realizat de Martien Luteijn.

În cadrul întâlnirii din Islanda, am discutat despre modificările necesare pentru a face ghidul vizual la fel de plăcut cum este acum.

Luna trecută am pus punctul pe “i” și am tras linie sub “t”, iar acum îți prezentăm cu mândrie ghidul vizual!

Suntem recunoscători pentru parteneriatul armonios între HerstelTalent, Hugarafl, L’Oville și Minte Forte. A fost minunat să împărtășim propriile noastre experiențe și să găsim recunoaștere din partea celorlalte persoane și organizații. Sperăm că te bucuri de rezultat la fel de mult ca și noi.

Mai mult, suntem recunoscători pentru finanțarea acestui proiect din partea Comisiei Europene, prin programul Erasmus+.

P.S. Puteți accesa ghidul vizual în limba română aici.

 

Articol redactat de membrii HerstelTalent, Olanda

și tradus în limba română de Carla Guragata, membră Minte Forte


Stepping Stones – the first results

The visual guide is finished!

Last year we worked with passion and enthusiasm on the first outcome of the project ‘Stepping Stones’: the visual guide. 

We are very happy that it is finished!

The visual guide is meant for people in recovery, their relatives and care-givers. It is non-verbally on purpose because a lot of people relate more to non-verbal ‘language’ than spoken or written language. 

So if you want to have some creative  inspiration about recovery, based on lived experience, read and look to our visual guide. It covers topics like: balancing, the bumpy road recovery is but also how important it is to have a support team and how to manage your resources.

These topics came from the users of the different organizations involved in this project. We will tell you something about the process.

We started with collecting experiences of ourselves and the members of our organizations. We did this in focus groups. The members of the focus groups are experienced in a process of recovery themselves. We talked about recovery, what helped us and what didn’t support us in recovery. The groups were very meaningful and inspiring. We also discussed how the visual guide should look like. 

During our first transnational meeting in Italy we brought our results together and formed a framework for the visual guide.

We discussed colours, form, themes etc. and chose an artist. The artist of our choice was Ron Verbrugge. He is a famous artist in the Netherlands, retired but still active on some projects. We were very happy that he wanted to join this project. 

We created descriptions for him and he delivered us beautiful illustrations. We asked the focusgroups about their opinions about the illustrations. We also wrote some texts to give more clarity about the meaning of the illustrations.

The draft version of the visual guide was shown to a pilot group of people that have experience with recovery. Their feedback was used to complete the visual guide. 

The graphic design is done by Martien Luteijn. 

During the meeting in Iceland we talked about the alterations that were needed to make the visual guide as beautiful as it now is. 

Last month we crossed our t’s and dotted our ï’s and now we proudly present you the visual guide!

We are thankful for the pleasant cooperation between HerstelTalent, Hugarafl, L’Oville and Minte Forte. It was really nice to share our own experiences and find recognition by the other people and organizations. We hope you enjoy the result as much as we do. 

We are thankful for the funding for this project from the European Commission, through the Erasmus+ program.