Stepping Stones – un parteneriat pentru recuperarea în sănătatea mintală

For the english version scroll below

La începutul anului 2023, patru organizații active în domeniul sănătății mintale – Hugarafl din Islanda, Minte Forte din România, L’Ovile din Italia și Herstel Talent din Olanda – au demarat proiectul Stepping Stones, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Proiectul se concentrează pe recuperarea în sănătate mintală și, după cum indică și numele, își propune metaforic să așeze „pietrele” pe care oamenii pot păși ca să traverseze perioade dificile din viețile lor fără să fie luați de curent.

Mai concret, în următorii doi ani, Stepping Stones va dezvolta instrumente inovatoare menite să îmbunătățească educația adulților pe tema recuperării în sănătatea mintală, după cum urmează:

  • Un ghid vizual care va ilustra prin mijloace grafice câteva dintre principiile, modelele și componentele cheie ale recuperării, precum și metaforele de utilizat în înțelegerea și lucrul cu procesul de recuperare.
  • O serie de video-uri educative care va introduce principiile fundamentale ale recuperării, exemple de povești despre recuperare și exemple de practici care pot sprijini recuperarea.
  • Un manual care va conține exerciții menite să ajute la a planifica și autodirija propria recuperare, și la a discuta și reflecta asupra diferitelor componente ale recuperării și factorilor de sprijin.

După felul în care o înțeleg organizațiile partenere, recuperarea în sănătatea mintală este procesul de preluare a controlului asupra propriei vieți și de creare a unui trai satisfăcător și plin de sens pentru sine, cu sau fără provocări de sănătate mintală. Nu este vorba despre „repararea” persoanei prin tratarea unor simptome, ci despre cultivarea speranței, dezvoltarea abilităților și cunoștințelor și generarea vindecării care să-i permită să navigheze prin circumstanțe de viață sau istorii personale dificile.

În cadrul acestui proiect, persoane care au trecut prin recuperare, psihologi și alți profesioniști în domeniul sănătății mintale colaborează în toate fazele de dezvoltare, testare și diseminare a instrumentelor de educație despre recuperare.

După ce instrumentele de educație despre recuperare vor fi create, acestea vor fi împărtășite cu alte organizații și lucrători și colegi din domeniul sănătății mintale din țările implicate și din toată Europa, prin webinarii, canale online și evenimente în persoană.

 

Articol redactat de membrii Hugarafl, Islanda

și tradus în limba română de Sandra Ianculescu, membră Minte Forte


Stepping Stones – a partnership for mental health recovery 

 

In the beginning of 2023, four organizations active in mental health – Hugarafl from Iceland, Minte Forte from Romania, L’Ovile from Italy and Herstel Talent from The Netherlands – started the project Stepping Stones, funded by the European Union through the Erasmus+ program. 

The project focuses on mental health recovery and, as indicated by its name, it metaphorically aims to lay the stepping stones for people to cross over the difficult times in their lives, and to not be carried away by the currents.  

More concretely, in the next two years, Stepping Stones will develop innovative tools that will enhance the mental health recovery education for adults, as follows:

  • A visual guide that will illustrate by graphic means some of the key principles, models, components of recovery, as well as metaphors to be used in understanding and working with the recovery process.
  • A set of educational videos that will introduce the fundamental ideas of recovery, examples of recovery stories, examples of practices that can support recovery.
  • A handbook that will contain exercises meant to help plan and self-direct one’s recovery, reflect on and discuss different recovery components and supportive factors.

As the organizations in the partnership understand it, recovery from mental health is the process of taking charge of one’s life and creating a satisfying and meaningful living for oneself, with or without mental health challenges. It’s not about ‘’fixing’’ the person by treating some symptoms, but about cultivating hope, building skills and knowledge and generating healing that will enable them to navigate difficult life circumstances or personal histories.

People who have experienced recovery, psychologists and other mental health professionals work together in all phases of developing, testing and disseminating the recovery education tools in this project. 

Once the recovery education tools will be created, they will be shared with  other organizations and mental health workers and peers, from the countries involved and from around Europe, through webinars, online channels and in-person events.