Terapia prin lectură

by Admin, 09/03/2018

Ce este terapia prin lectură (biblioterapia) ?

Terapia prin lectură se referă la folosirea intențională a cuvântului scris pentru a facilita optimizarea psihologică, prin selectarea și discutarea unor creații literare care pot să genereze o mai bună înțelegere de sine. Criteriile pentru a selecta operele literare potrivite pentru terapie sunt: universalitatea, intensitatea, profunzimea, ritmul, imaginile, metaforele,  accesibilitatea limbajului, claritatea ideilor, tonul și relevanța temei pentru participanți. Literatura eficientă din punct de vedere terapeutic este life-affirming,  găsește speranță în condiția umană și prezintă posibile soluții, fără a fi prescriptivă.

În general, obiectivele terapiei prin lectură includ: dezvoltarea înțelegerii de sine și a empatiei față de alții, promovarea creativitățiii, a auto-expresiei și a încrederii în sine, întărirea abilităților de relaționare și comunicare, exprimarea emoțiilor copleșitoare și reducerea tensiunii, facilitarea schimbării personale și dezvoltarea abilităților de a face față problemelor sau emoțiilor.

Beneficii ale terapiei prin lectură

Limbajul literar este condensat, încărcat de imagini senzoriale și de semnificații. Integrează stări legate de trecut, prezent și viitor, provoacă gândirea, stimulează reacții fiziologice și musculare. Terapeuții care practică această formă de terapie folosesc expresia literară în toate formele sale: poem, poveste, roman, epistolă, jurnal, basm, fabulă, eseu pentru a-i ajuta pe participanți să-și exploateze abilitățile creative și de rezolvare de probleme, să comunice și să relaționeze mai bine cu ceilalți. Literatura, și poezia în special, deține puterea metaforei, care poate juxtapune un concept lângă altul, poate schimba semnificații și astfel deschide noi posibilitatăți și înțelesuri. O metaforă este ea însăși și altceva, în același timp. Ea extinde, conectează și restructurează scheme vechi de interpretare.

Cum se desfășoară o sesiune?

Într-o sesiune tipică, terapeutul stabilește un cadru sigur și non-amenințător care să faciliteze împărtășirea sinceră și deschisă a emoțiilor, prin activități de încălzire precum vizualizarea mintală a anumitor imagini,  exerciții de relaxare sau trecerea în revistă a stării emoționale pe care fiecare participant o are în acel moment. Apoi terapeutul lecturează pentru participanți un fragment dintr-o creație literară, în funcție de nevoile participanților. Pot să urmeze tehnici de scriere creativă, prin care participanții exprimă o poziție față de ceea ce s-a citit, emoții sau sentimente evocate de fragmentul literar sau discuții pe marginea textului citit.

De regulă, o sesiune de terapie prin lectură urmează patru etape:

1. Recunoașterea – Participanții reflectează asupra textului care s-a citit și se discută semnificațiile pe care fiecare le extrage din el. Nu există interpretări bune sau rele.

2. Examinarea – Participanții își explorează propriile reacții (sentimente, imagini, amintiri, asocieri, ce le-a plăcut și le-a displăcut) pe care textul literar le-a evocat în fiecare în mod unic.

3. Juxtapunerea – Participanții își compară răspunsurile și interpretările. Diferitele puncte de vedere pot încuraja noi perspective, noi comportamente, atitudini sau valori. Discuțiile generate pot evidenția punctele vulnerabile, gradele de deschidere a fiecăruia și mecanismele de auto-apărare, putând în același timp să conducă la sinteza unor idei.

4. Aplicarea la sine – În final, participanții sunt încurajați să integreze ceea ce au învățat, să aplice noile cunoștințe la viața lor, să reflecteze la ceea ce trebuie să rămână la fel și ce trebuie schimbat.

Bibliografie:

Malchiodi, C. A., (2005). Expressive Therapies. New York: Guildford Press.

 

Material realizat de Dumitrița Simion, coordonator Minte Forte