Bridge For Mental Health Series – Part 2

Week 2

Foggy days, days of rain sprinkled over us, windy days, cloudy days and short sunshine days. In the middle of them, we open our eyes and start to see more. More of the vast and wild nature that surrounds us, more of the mental health structures in Reykjavik, the host organization and its working methods, more of our little group. Layer after layer, detail with detail, the complex tapestry we are in is revealed more and more clearly.

We visit the Dragon’s Way, an organization dedicated to the victims of violence, and we find out about dragons that turn hatred against aggressors into kindness and generosity aimed at recovering victims. In the evening, in the space we have created to break us out of the light, and to give us to our own fruitful darkness, the unique dragons in each of us become acquainted.

We visit Hlutverkasetur, where people come to (re)find their role or place in life, putting themselves into action through dance, play, arts, movement and other free activities. We are delighted to discover the variety of organizations that serve the mental health needs of Icelanders, each covering efficiently a specific piece of the recovery process.

In Hugarafl, this courageous 15-year-old organization offers people with experience of mental health problems a unique recovery space, the days go smoothly under the power of “being together.” We talk to the founders and occupational therapists, about the empowerment and the elements that facilitate it, and those that put obstacles in the way. We understand more profoundly that no one can “empower” anyone else, but can only provide a good space for the other to find their own powers.

 

In turn, we are starting to create a space for Hugarafl youth to learn how to organize mental health education events for the general public. So we sit together at the table and bring out the idea of  ‘On being human’ workshop, a learning experience about emotions and vulnerability.

We end the week with a Hugarafl member who is a tourist guide to our great fortune, a cloud trip (literally) on the lip of a volcano, the largest springs of thermal water in Europa, and several cascades, each of them special in her way.

It’s good in Iceland.


Săptămâna 2

Zile cu ceață moale, zile cu ploaie pulverizată peste noi, zile cu vânt care înaripează, zile cu plapumă de nori și crâmpeie scurte de soare.

În mijlocul lor, ne deschidem mari ochii și începem să vedem mai mult. Mai mult din natura vastă și sălbatică ce ne înconjoară, mai mult din structurile de sănătate mintală din Reykjavik, din organizația gazdă și metodele sale de lucru, mai mult din micul nostru grup.

Strat cu strat, detaliu cu detaliu, tapițeria complexă în care ne aflăm se revelază tot mai clar.

Vizităm ’’Calea dragonului’’, o organizație dedicată victimelor violenței și aflăm despre dragoni care transformă ura împotriva agresorilor în bunătate și generozitate îndreptată spre recuperarea victimelor. Seara, în spațiul pe care ni l-am creat ca să ne rupă din lumina de afară și să ne redea propriului nostru întuneric rodnic, dragonii unici din noi fac cunoștință.

Vizităm Hlutverkasetur, unde oamenii vin pentru a-și (re)găsi rolul sau locul în viață, punându-se în acțiune prin dans, joc, arte, mișcare și alte activități libere. Suntem încântați să descoperim varietatea de organizații care deservesc nevoilor de sănătate mintală ale islandezilor, fiecare acoperind cu eficiență câte o bucată specifică din procesul de recuperare.

În Hugarafl, această organizație curajoasă care de 15 ani oferă persoanelor cu diagnostice psihiatrice un spațiu unic de recuperare, zilele trec lin, sub puterea lui ‘’a fi împreună‘’. Stăm de vorbă cu fondatorii și terapeuții ocupaționali, despre empowerment și elementele care îl facilitează și cele care îi pun obstacole în cale. Înțelegem tot mai profund că nimeni nu poate să ‘’empower’’ pe altcineva, ci doar să ofere un spațiu prielnic pentru ca celălalt să își găsească propriile puteri.

La rândul nostru, începem să creem un spațiu în care tinerii din Hugarafl să învețe cum să organizeze evenimente de educație despre sănătatea mintală pentru publicul larg. Așa că ne punem împreună la masa de lucru și scoatem la lumină ideea workshop-ului ‘’On being human’’, o experiență de învățare despre emoții și vulnerabilitate.

Încheiem săptămâna alături de o membră a Hugarafl care e ghid turistic, spre marele nostru noroc, într-o incursiune prin nori (literalmente), pe buza unui vulcan, la cele mai mari izvoare de apă termală din Europa și la câteva cascade, fiecare specială în felul ei.

E bine în Islanda.

 

Articol realizat de Dumtrița Simion