Terapiile expresive

by Admin, 09/03/2018

Ce sunt terapiile expresive?

Terapiile expresive presupun folosirea artelor vizuale, scrierii creative, teatrului, dansului, psihodramei, muzicii și literaturii, fie în contextul consilierii psihologice sau psihoterapiei clasice, fie ca terapii de sine stătătoare, pentru a facilita schimbarea, comunicarea, rezolvarea de probleme și dezvoltarea abilităților  interpersonale și a spori bunăstarea mintală a persoanelor de toate vârstele. Aceste terapii încurajează persoana să exprime gânduri, sentimente, emoții și experiențe prin intermediul imaginilor, sunetelor, mișcării, simbolurilor, jocurilor de rol, metaforelor etc.

Caracteristici principale:

  • Imaginația – este conceptul central care explică folosirea artelor în terapie și este agentul “de vindecare” comun tuturor formelor de auto-expresie menționate mai sus. Aceste modalități de expresie ajută persoana să treacă dincolo de concepțiile prefabricate prin experimentarea unor căi noi de comunicare și experiență, sub îndemnul “să ne imaginăm că…”. Gândirea imaginativă necesară pentru a realiza un desen, o mișcare sau un colaj creează posibilitatea de a încerca soluții și transformări inventive.
  • Auto-exprimarea – Terapiile expresive încurajează nu doar auto-explorarea, ci și auto-exprimarea, prin mai multe modalități, care le permit participanților să se cunoască pe ei înșiși altfel decât în mod obișnuit, să manifeste și să exerseze comportamente noi și adaptative. Auto-exprimarea poate ajuta persoanele să evoce experiențe din trecut sau să trăiască stări catartice (de eliberare emoțională). Mai mult decât atât, aceasta poate aduce în discuție emoții și percepții care pot fi procesate mai în profunzime, poa conduce la o mai bună înțelegere de sine sau pot fi transformate, rezultând în gestionarea emoțiilor, rezolvarea conflictelor și o stare de bine psihologic. În general, terapeuții care folosesc această abordare nu interpretează desenele, scrierile, mișcările sau jocul dramatic al participanților, ci le facilitează descoperirea sensurilor și a înțelesurilor personale. Din acest motiv, auto-exprimarea în terapiile expresive implică de obicei și discuții/reflecții verbale, pentru a ajuta persoana să găsească sensul experiențelor, sentimentelor și percepțiilor sale.
  • Participarea activă – Terapiile expresive sunt definite în psihologie ca “psihoterapii de acțiune” deoarece metodele folosite sunt active și necesită ca participanții să investescă energie în ele. Experiența de a face, de a crea, energizează participanții, le redirecționează atenția, le reduce stresul și le permite să se concentreze pe probleme, scopuri și comportamente. Mai mult decât atât, activitățile din terapiile expresive implică mai multe simțuri, redirecționând astfel conștiența spre canalele vizual, tactil sau auditiv.
  • Conexiunea minte-corp – muzica, arta, scrierea pot ajuta în facilitarea răspunsului de relaxare a corpului, o stare de calm și încredere, asociată cu percepția sănătății, bunăstării, fericirii.

Pentru a beneficia de terapiile expresive, nu e nevoie să ai abilități artistice, ci doar sensibilitate față de anumite forme de artă, deoarece important este procesul terapeutic care decurge din utilizarea mijloacelor creative, nu produsul creativ.

Beneficii ale terapiilor expresive

Folosirea artelor expresive în terapie oferă multiple căi prin care o persoană poate căuta sens, clarificare și rezolvare pentru problemele sale și răspunde stilurilor de exprimare foarte diverse ale oamenilor. Fiecare formă de terapie expresivă este unică și presupune metode diferite. În timp ce o persoană se regăsește cel mai bine în psihoterapia sau consilierea tradițională, bazate pe conversație, pentru alte persoane poate fi mai eficientă exprimarea prin arte plastice sau muzică, mișcare, teatru sau o combinație dintre acestea. Integrarea mai multor tipuri de terapii expresive într-o intervenție, este de asemenea utilă pentru a facilita conștientizarea de sine,  creșterea emoțională, relațiile sociale.

Terapiile expresive de grup

Atunci când sunt desfășurate într-un grup, terapiile expresive creează oportunitatea pentru comunicare și interacțiune cu alte persoane. În viziunea lui Irvin Yalom, un psihoterapeut cunoscut pentru munca sa cu grupurile, există o serie de factori “de vindecare” într-un grup de terapie: insuflarea speranțeiinteracțiuneauniversalitatea și altruismul. Speranța vine din sprijinul primit din partea grupului și împărtășirea soluțiilor la probleme și modalitățile proprii de recuperare/ dezvoltare. Interacțiunea se referă la munca împreună la un produs artistic și împărtășirea cu ceilalți a formelor personale de expresie. Caracteristica de universalitate apare prin învățarea faptului că problemele cu care diferiți oameni se confruntă sunt similare și că și alții împărtășesc aceleași semnificații. Altruismul este încurajat prin sprijinul și schimburile pozitive care iau naștere prin intermediul activităților creative.

Cum se desfășoară o sesiune?

O sesiune de terapie expresivă poate începe cu evaluarea problemei sau a preocupărilor curente ale participanților, la fel ca și consilierea clasică, însă, spre deosebire de aceasta, se încurajează comunicarea într-o formă expresivă, cum ar fi un desenarea unei idei, interpretarea unui dialog dramatic, scrierea unui text scurt sau folosirea unui instrument muzical pentru a exprima starea sau problema. Activitatea de început într-o sesiune de terapie expresivă poate avea scopul de a destinde atmosfera și a crea o dispoziție favorabilă auto-explorării și creativității sau de a evalua dispoziția și preocupările curente ale participanților. Apoi participanții sunt implicați în activități specifice fiecărei forme de terapie expresivă (realizarea unui desen, audiția unei piese muzicale, scrierea unui text, lecturarea unui fragment de operă literară, etc), alese de către terapeut pentru a facilita găsirea de soluții la probleme, reinterpretarea unei experiențe traumatice din trecut, gestionarea anumitor emoții negative. Urmează reflecția, interpretările personale pe marginea acestor exerciții și discutarea lor în grup, care sunt necesare pentru a conștientiza experiența creativă și a extrage din ea concluziile care pot fi aplicate la situația personală a fiecărui participant. Sesiunea se poate încheia cu o activitate de detensionare, de conexiune cu ceilalți participanți, cu trasarea unor concluzii comune pentru tot grupul și cu stabilirea obiectivelor terapeutice pentru următoarea întâlnire.

Alte articole în această secțiune

Puteți aprofunda informațiile despre diferitele tipuri de terapii expresive citind restul articolelor din această secțiune:

Mai multe articole vor fi adăugate în scurt timp, deci nu uitați să verificați această secțiune periodic.

Bibliografie

Malchiodi, C. A. (2005). Expressive Therapies. New York: Guildford Press.

Yalom, I. (2013).  Tratat de psihoterapii de grup. București: Editura Trei.

 

Material realizat de Dumitrița Simion, coordonator Minte Forte